Is er een verbeteringspremie voor vochtbestrijding en vochtbehandeling?

Tot €750 verbeteringspremie

Voorziet de Vlaamse Overheid premies voor het behandelen van vocht in de woning? Het antwoord is ja! Zij voorzien een verbeteringspremie voor vochtbehandeling.

Je kan tot € 750 verbeteringspremie terugkrijgen voor het behandelen van optrekkend vocht in binnenmuren en buitenmuren.

Welke verbeteringswerken komen in aanmerking?

- Vochtwerking door een onderkapping
- Vochtwering door het plaatsen van een waterkerende laag
- Vochtwering door injectie of diffusie van waterdichtende middelen
- Vochtwering voor de herstelling van muurvoeten als gevolg van bovenstaande werken

Criteria waaraan je moet voldoen

Er zijn een aantal criteria waaraan je moet voldoen om de premie te krijgen:

Uw woning moet fungeren als hoofdverblijfplaats. De woning moet in het Vlaams Gewest liggen en moet minimum 25 jaar oud zijn. Het belastbaar inkomen mag niet hoger liggen dan € 29.030 ( bewoner en samenwonende partner ). Het belastbaar inkomen wordt op 3 jaar terug berekend. Het bedrag van de uitgevoerde werken moet op factuur hoger liggen dan €1.500. Je kan maximaal 3 keer een verbeteringspremie aanvragen voor dezelfde woning en de werken moeten verschillend zijn.

De premie kan verkregen worden via het ”Aanvraagformulier Vlaamse verbeteringspremie voor eigenaar-bewoners”. Er is per Vlaamse provincie een formulier beschikbaar.

Interessante links Vlaamse Overheid

Lijst van werken die voor de Verbeteringspremie in aanmerking komen

Premies zoeken

Voor wie is de Vlaamse verbeteringspremie

Aanvraagformulieren verbeteringspremie vochtbestrijding

Uw vochtige binnenmuren laten behandelen

Wij raden aan een vakman te laten langskomen om vochtproblemen aan te pakken. Vraag hier eerst een vochtbestrijding offerte aan.